הודעה בנוגע לעדכון סכומי הקצבאות בשנת 2021


תאריך פרסום: 11.01.2021

​אין שינוי בסכומי הקצבאות בשנת 2021

בשנת 2021 לא חלה עלייה במדדים (מדד המחירים לצרכן והשכר הממוצע לפי חוק ביטוח לאומי) המשפיעים על עדכון קצבאות הביטוח הלאומי, לפיכך סכומי הקצבאות בינואר 2021 נשארו ללא שינוי בהשוואה לינואר 2020.
ייתכן שינוי בסכומי הקצבאות המתעדכנות לפי מדדים אחרים.