תזכורת למקבלי קצבאות בחו"ל בנוגע להגשת אישור חיים לשנת 2020


תאריך פרסום: 17.09.2020

בעקבות משבר הקורונה, דחינו את מועד הגשת אישור חיים לשנת 2020 עד ספטמבר 2020, מבלי להפסיק את תשלום הקצבאות.

שימו לב, מי שלא יגיש לנו אישור עד חודש ספטמבר- יופסק לו תשלום הקצבה מ-1.9.2020 עד להגשת האישור.

אנו מבקשים מכל מי שעדיין לא הגיש את האישור, לעשות זאת במהרה, כדי שנוכל לשלם לו את הקצבה במועד.