קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה גם למי שפוטר עד ה 30.04


תאריך פרסום: 12.05.2020

​אם הוציאו אותך לחל"ת או פוטרת מ- 1.3.20 עד 30.4.20, ויש לך לפחות 6 חודשי עבודה ב-18 החודשים האחרונים, תוכל להיות זכאי לדמי אבטלה. במקרה זה הזכאות היא למחצית מימי האבטלה  לעומת מי שצבר 12 חודשי עבודה.