תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות בחודש יוני 2021


תאריך פרסום: 20.06.2021
אנו שמחים לעדכן אתכם שהפעימה השנייה של מענק למקבלי קצבאות נכות תשולם ב-28.6.21.

המענק ישולם באופן אוטומטי למי שמקבל אחת מהקצבאות האלה:
 • קצבת נכות כללית 
 • קצבת שירותים מיוחדים 
 • קצבת ילד נכה 
 • קצבת אזרח ותיק (זקנה) עם השלמה לקצבת נכות כללית.

שימו לב, מקבלי קצבת נכות מעבודה לא זכאים למענק.

חשוב לדעת!

 1. מי שמקבל יותר מקצבה אחת - יקבל כמה מענקים, בהתאם לכמות הקצבאות שהוא מקבל. 
  לדוגמה: מי שמקבל קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים או מי שמקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות וקצבת שירותים מיוחדים -יקבלו שני מענקים, אחד עבור כל קצבה.
 2. נכה השוהה במוסד, והמוסד מקבל את הקצבה עבורו- לא יקבל מענק עבור החודשים שבהם שהה במוסד.

סכום המענק

המענק מחושב לפי מספר קצבאות הנכות ששולמו לכם עבור החודשים אפריל עד יוני בשנת 2021, ודרגת הנכות שנקבעה לכם. 
כלומר, כל חודש שקיבלתם בו קצבת נכות מזכה אתכם במענק עבור אותו החודש, בהתאם לקצבה ששולמה לכם.

מענק למקבלי קצבת נכות כללית

סכום המענק למקבלי קצבת נכות כללית לפי דרגת האי-כושר שנקבעה לכם:
דרגת נכות (אי-כושר)
סכום המענק לחודש​
סכום המענק שישולם
ב-28.6.21
(עבור 3 חודשים)
100%
190 ₪
​570 ₪
74%
141 ₪​
​423 ₪
​65%
​124 ₪
​372 ₪
​60%
114 ₪​​342 ₪

מענק למקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמה לקצבת נכות כללית

מקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמה לקצבת נכות כללית - יקבלו מענק כמו מקבלי קצבת נכות כללית (ראו טבלה בסעיף קודם).
סכום המענק מחושב לפי: מספר ההשלמות לקצבת נכות שקיבלתם עבור החודשים אפריל עד יוני בשנת 2021 (כל חודש שקיבלתם בו קצבת אזרח ותיק עם השלמה לקצבת נכות מזכה אתכם במענק עבור אותו חודש) ודרגת הנכות (אי- כושר) שנקבעה לכם כשקיבלתם קצבת נכות כללית.
שימו לב, מי שמקבל קצבת אזרח ותיק אבל לא מקבל השלמה לקצבת נכות כללית - לא זכאי לקבל מענק.
 

מענק למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

סכום המענק למקבלי קצבה לשירותים מיוחדים לפי אחוז הקצבה:
שיעור הקצבה
סכום המענק לחודש​
 
סכום המענק שישולם
ב-28.6.21
(עבור 3 חודשים)
50%
100 ₪
​300 ₪
112%
200​ ₪
​600 ₪
​188%
​300 ₪
​900 ₪
 • מי שמקבל קצבת נכות כללית וקצבה לשירותים מיוחדים - יקבל שני מענקים, אחד עבור כל קצבה.
 • מונשמים שמקבלים תוספת לקצבת שירותים מיוחדים - יקבלו מענק נוסף בסך 5,341 ₪ עבור כל חודש שבו קיבלו את התוספת.
  לדוגמה: מי שמשולמת להם תוספת למונשם עבור חודשים אפריל עד יוני 2021, יקבלו בחודש יוני מענק בסך 16,023 ₪.

מענק למקבלי קצבת ילד נכה

סכום המענק למקבלי קצבת ילד נכה לפי שיעור הקצבה והניקוד שנצבר בבדיקת התלות בזולת:
שיעור הקצבה
סכום המענק לחודש​
 
סכום המענק שישולם
ב-28.6.21
(עבור 3 חודשים)
50%*
83 ₪
​249 ₪
100%*
83 ₪
249 ₪
​188%
490 ₪
​1,470 ₪

* מי שמקבל קצבה בשיעור 50% או 100% וצבר לפחות 8 נקודות בבדיקת תלות- יקבל מענק בסך 490 ₪ לחודש, כמו מי שמקבל קצבה בשיעור 188%.

מונשמים שמקבלים תוספת לקצבת ילד נכה - יקבלו מענק נוסף בסך 5,341 ₪ עבור כל חודש שבו קיבלו את התוספת.
לדוגמה: מי שמשולמת להם תוספת למונשם עבור חודשים אפריל עד יוני 2021, יקבלו בחודש יוני מענק בסך 16,023 ₪.

שאלות נפוצות

ריכזנו עבורכם תשובות לשאלות בנושא - לצפייה לחצו כאן