מענק חימום בסך 563 ש"ח ישולם ב- 18.10.21


תאריך פרסום: 17.10.2021

למענק חימום זכאים מקבלי קצבת אזרח ותיק, שאירים או גמלת אזרח ותיק מיוחדת, שעונים על תנאי הזכאות.
סכום המענק: 563 ש"ח. 
המענק ישולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק של הזכאים ב-18.10.21.