פרסום חדש באתר- נשים המקבלות דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי בשנת 2019


תאריך פרסום: 13.09.2020

מינהל המחקר והתכנון מציג פרסום נוסף בסדרת הפרסומים על נשים שקיבלו דמי מזונות מהביטוח הלאומי.

בפרסום נתונים על הנשים שקיבלו דמי מזונות בשנת 2019 מכוח חוק המזונות, וכן נתונים כלליים על בני הזוג החייבים בדמי המזונות ועל היקף חובותיהם למוסד.
בפרסום גם פרק הדן בנשים שקיבלו גמלה להבטחת הכנסה נוסף על דמי המזונות – כולל מאפייניהן, בהשוואה לכלל הנשים המקבלות דמי מזונות.
לצפייה בפרסום לחצו כאן