חישוב של דמי מזונות למי שזכאית לדמי אבטלה


תאריך פרסום: 21.05.2020

תשלום מזונות תלוי במבחן הכנסות.

דמי אבטלה נחשבים כהכנסה ונלקחים בחשבון באופן מלא בחישוב ההכנסות לדמי מזונות, ולכן קרוב לוודאי שסכום המזונות יופחת או יבוטל בתקופה שבה יש זכאות לדמי אבטלה. 

אנו מודעים לקושי שנוצר בעקבות כך, ולכן הגשנו בקשה לאוצר לשנות את ההתייחסות של דמי האבטלה, כדי להפחית את הפגיעה בתשלום המזונות בתקופה זו.

באפשרותך לבדוק  כיצד דמי האבטלה משפיעים על גובה דמי המזונות במחשבון מזונות.

לידיעתך, אם הזכאות שלך לתשלום מזונות באמצעות הביטוח הלאומי תבוטל בעקבות קבלת דמי אבטלה, הזכאות שלך לתשלום מזונות לפי פסק הדין אינה מתבטלת, ולכן באפשרותך לפנות לסניף הביטוח הלאומי ולבקש לחייב את החייב במזונות לפי תקנות הביטוח הלאומי, ולקבל אישור לגביית ההפרשים בהוצאה לפועל או ישירות מהחייב. 

למידע מפורט בנושא מזונות בתקופת הקורונה לחצי כאן