פרסום חדש באתר- פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל בשנת 2019


תאריך פרסום: 17.02.2021
​ביטוח לאומי פועל באמצעות אגף האכיפה וההוצאה לפועל לאתר מבוטחים שחייבים דמי ביטוח, ולהניע אותם להסדיר את חובם.
פרסום זה סוקר את פעילות האגף בשנת 2019, ומובאים בו נתונים על היקפה ותוצאותיה, גם בהשוואה לשנים קודמות.
לצפייה בפרסום לחצו כאן