פרסום חדש באתר- הצעה לצעדים משלימים להעלאת גיל הפרישה לנשים


תאריך פרסום: 30.09.2021
​העלאת גיל הפרישה לנשים נתפסת כצעד הכרחי אך היא גם כרוכה בסיכון לאותן נשים המתקשות להישאר בשוק העבודה גם בגיל צעיר יותר. המצב הכלכלי של משפחות המוגדרות עניות או סביב קו העוני עלול להחמיר בעקבות העלאת גיל הפרישה. 
יודגש שהקושי להישאר בתעסוקה נובע גם מהמעסיקים ולא קשור רק בנשים עצמן.
מינהל המחקר והתכנון מפרסם נייר עמדה בנושא "הצעה לצעדים משלימים להעלאת גיל הפרישה לנשים - בדגש על נשים במקצועות שוחקים".
לצפייה בפרסום לחצו כאן