פרסום חדש באתר- רמת החיים, העוני והאי שיוויון בהכנסות 2019-2018 ואומדן ל-2020


תאריך פרסום: 09.02.2021
בשל המשבר הבריאותי-כלכלי-חברתי בשנת 2020 ובשל עיכוב בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהעברת סקר הוצאות משק הבית לשנת 2019 המשמש בסיס לדוח העוני והפערים החברתיים, נעשתה היערכות מיוחדת להוצאת דוח על בסיס נתונים מינהליים המצויים במוסד לביטוח לאומי. 
הדוח מציג ממצאים על מצב העוני והאי-שוויון בהכנסות לשנים 2019-2018 ואומדן לשנת 2020.

לצפייה בדוח לחצו כאן