עדכון בנוגע להגדלת קצבאות הנכות בעקבות רפורמת הנכים


תאריך פרסום: 11.11.2021

​בעקבות הסכם הרפורמה עם הנכים שנחתם לאחרונה, יועלו סכומי קצבאות נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ילד נכה וקצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות,  כמו כן יינתנו הטבות נוספות לנכים קשים ולילדים נכים.