פרסום חדש באתר: שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים - שנת 2018


תאריך פרסום: 29.09.2020
​מינהל המחקר והתכנון מפרסם נתונים לשנת 2018 על שכר והכנסות מעבודה, על תעסוקה ועל מעמד בעבודה לפי משתני דמוגרפיה וכלכלה שונים. הפרסום עוסק באוכלוסיות העובדים השכירים והעובדים העצמאיים המבוטחים בביטוח הלאומי:
  • בשנת 2018 היו רשומים בקובצי הביטוח הלאומי כ-4 מיליון עובדים שכירים שונים שקיבלו שכר עבור חודש אחד לפחות, מתוכם כ-127.8 אלף עובדים שהיו גם שכירים וגם עצמאים במהלך השנה, וכ-360.1 אלף עובדים עצמאיים.
  • השכר הממוצע לחודש עבודה של שכירים בשנת 2018 היה- 10,774 ש"ח, עלייה נומינאלית של כ-1.7% לעומת 2017. שכר הנשים לחודש עבודה (8,598 ש"ח) מהווה כ-66.2% מהשכר הממוצע של הגברים (12,986 ש"ח).
  • השכר הממוצע לחודש בשנה של שכירים היה- 9,634 ש”ח – 89.4% מהשכר הממוצע לחודש עבודה, זאת כיוון שיש עובדים שכירים שאינם עובדים שנה שלמה.
לנתונים נוספים לחצו כאן