חדש באתר – טופס ויתור סודיות מקוון


תאריך פרסום: 19.10.2021

במסגרת שיפור השירות לציבור המבוטחים, עלה לאתר טופס ויתור סודיות מקוון.

הטופס מיועד למי שמגיש תביעה לאחת מהקצבאות האלה: דמי פגיעה מעבודה, נכות כללית שירותים מיוחדים לנכים קשים, נפגעי פעולות איבה וסיעוד.

בהגשת הטופס המבוטח מוותר על הסודיות הרפואית שלו, ומבקש למסור לביטוח הלאומי או לבא כוחו כל מידע בקשר למצבו הרפואי. 

לטופס לחצו כאן