למקבל קצבאות נוספות במוסד


מי שזכאי גם לקצבה לשירותים מיוחדים וגם לגמלת סיעוד, יבחר באחת משתי הגמלאות.

לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם באפשרותך לקבל יותר מקצבה אחת מהביטוח הלאומי.