דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

תגמול לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה

על פי חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) התשנ"ה-1995 משולם תגמול מיוחד לילד שהורהו נרצח עקב מעשה אלימות של בן/בת הזוג. התגמול משולם ליתומים נוסף על קצבאות אחרות שהם זכאים להן, כמו קצבת ילדים, קצבת שאירים וכל קצבה אחרת.

 

 

תנאי הזכאות

הזכאי לתגמול הוא ילד שמתקיימים בו התנאים האלה:
 • ההורה שנרצח היה תושב/ת ישראל.
 • חיי ההורה קופחו בידי בן זוגו (לעניין זה, יכולים להיחשב בני זוג גם מי שאינם נשואים).
 • פרקליטות המדינה קבעה שקיים יסוד סביר להניח שמדובר ברצח עקב אלימות במשפחה.
 • הרצח אירע לאחר ה- 1.3.1994.

הילדים הזכאים

ילד, לרבות ילד מאומץ או ילד חורג, יהיה זכאי לתגמול אם הוא אחד מאלה:

 • עדיין לא מלאו לו 18 שנים.
 • עדיין לא מלאו לו 20 שנים והוא לומד במוסד חינוך על-יסודי או במסגרת קדם צבאית של צה"ל.
 • עדיין לא מלאו לו 21 שנים והוא משרת בהתנדבות למטרה צבאית או לאומית.
 • עדיין לא מלאו לו 24 שנים והוא משרת שירות חובה בצה"ל
 • עדיין לא מלאו לו 24 שנים והוא בשירות לאומי, או לומד במסגרת העתודה של צה"ל.

גובה התגמול

התגמול המקסימלי שווה ל-75% מהשכר הממוצע במשק ביום הרצח 7,255 ש"ח (החל ב- 01.01.2017) .

גובה התגמול נקבע לפי מספר הילדים הזכאים באופן הבא:

 • ילד אחד - 60% מהתגמול המקסימלי.
 • שני ילדים - 80% מהתגמול המקסימלי.
 • שלושה ילדים - 90% מהתגמול המקסימלי.
 • ארבעה ילדים  ויותר - התגמול המקסימלי.

הגשת בקשה

כדי לקבל את התגמול עבור ילד קטין, על האפוטרופוס שמונה לילד או האדם שהומלץ על ידי לשכת הרווחה לטפל בעניינו, להגיש טופס תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים למחלקת נפגעי עבודה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

ילד שמלאו לו 18 שנים יגיש את הבקשה בעצמו.

 
 

 
Please Wait