מקרים בהם לא תהיה זכאות למענק


  • התחלת לעבוד לראשונה בעבודה נדרשת רק בשנה השנייה לשחרורך, ולא צברת בשנה הראשונה את מספר החודשים הדרוש לזכאות לדמי אבטלה. כלומר, לא היית זכאי לדמי אבטלה ביום תחילת עבודתך הנדרשת.
  • התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 24 חודשים מיום שחרורך משירות סדיר.
  • לא עבדת בסוגי העבודות ובמקומות העבודה המוכרים בחוק כעבודה נדרשת.