מתי מתחיל התשלום?


קצבת הנכות משולמת מהיום ה-91  לקביעת דרגת אי-הכושר.

לדוגמה, אם נקבעה לך דרגת אי-כושר החל ב-1.1.2017, תוכל להתחיל ולקבל קצבת נכות ב-1.4.2017.

​ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי עבור 12 חודשים לכל היותר מיום הגשת התביעה.

תשלום קצבת נכות מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי-הכושר

החל ב-1.3.16 קצבת הנכות תשולם מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי הכושר, למי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 100%, לתקופה של 6 חודשים לפחות.

אופן התשלום: הקצבה עבור היום ה-31 ואילך, תשולם לאחר היום ה-91 לקביעת דרגת אי-הכושר.

סכום התשלום: עבור התקופה שבין היום ה-31 ליום ה-90, ישולמו קצבת נכות בסך 3,321 ש"ח . בתקופה זו לא תשולם תוספת עבור בן/בת זוג וילדים. מי שזכאי לתוספת זו, יתחיל לקבל אותה מהיום ה-91.

לידיעתך, אם אתה זכאי בתקופה זו גם לקצבה לשירותים מיוחדים, תשולם לך הקצבה הגבוהה מבין השתיים.


סכום הקצבה החל ב- 01.01.2021