דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

סיעוד - תנאי זכאות

חמישה תנאים קובעים את זכאות המבוטח לגמלת סיעוד, ואלה הם:

 1. הוא תושב/ת ישראל שהגיע לגיל הפרישה.
 2. הכנסותיו אינן עולות על הסכומים הבאים:
  סכום ההכנסה
  מעודכן ל- 01.01.2016
  סכום הגמלה
  יחידעד 9,464 ש"ח גמלה מלאה
  יחידמעל 9,464 ש"ח עד 14,196 ש"ח גמלה מופחתת בשיעור של 50%
  זוגעד 14,196 ש"ח גמלה מלאה
  זוגמעל 14,196 ש"ח עד 21,294 ש"ח גמלה מופחתת בשיעור של 50%
  לתשומת הלב,
  קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים, לא תילקח בחשבון כהכנסה.

כאשר שני בני הזוג סיעודיים סכום ההכנסה יחושב כיחיד לכל אחד מבני הזוג.

3. הוא אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גמלה כזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל פי חוק ביטוח סיעוד)

4. הוא גר בביתו, לא במוסד.
מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות (מוסדות החייבים ברישוי של משרד הבריאות או משרד הרווחה) לא יהיה זכאי לגמלה.

ואולם מקבל גמלת סיעוד שמאושפז בבית חולים כללי, יהיה זכאי לגמלה במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוז.

5.  הוא נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה), או הוא נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.

לאחר שתתקבל התביעה לגמלת סיעוד בסניף הביטוח הלאומי, ויימצא שהמבוטח עונה על התנאים המפורטים בסעיפים 4-1, יישלח לביתו איש מקצוע (אחות או פיזיוטרפיסט), כדי לקבוע את מידת תלותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.

על פי תוצאות הבדיקה של האח/ות יחליט הביטוח הלאומי, אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, ויקבע את שיעור גמלת הסיעוד שהוא זכאי לה ואת תקופת הזכאות.

אם המבוטח אינו עונה על חמשת התנאים המפורטים למעלה, יודיע לו הביטוח הלאומי בכתב, שתביעתו לגמלת סיעוד נדחתה, והוא יהיה רשאי לערער על ההחלטה הזאת.

 
 
Please Wait