בדיקה מחדש כתוצאה מהחמרה במצב הבריאותי


אתה יכול להגיש בקשה להיבדק פעם נוספת אם חלה החמרה במצבך הבריאותי מהבדיקה הקודמת, או אם נקבעה לך קצבת סיעוד לתקופה זמנית שעומדת להסתיים.
שים לב, אם אתה מגיש בקשה לבדיקה מחדש, רמת הזכאות שלך יכולה לגדול או להישאר ללא שינוי, אך בכל מקרה היא לא תופחת.
אם תיקבע לך רמת זכאות גבוהה יותר, תתחיל לקבל אותה מהיום השמיני שלאחר הגשת הבקשה לבדיקה מחדש.
 
יש להגיש בקשה לבדיקה מחדש, ולצרף את המסמכים הרפואיים המצביעים על השינויים שחלו במצבך הבריאותי.
את הטופס ניתן למלא ולשלוח באתר האינטרנט או להגיש אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.
שים לב, אם אתה מקבל קצבה ברמה הגבוהה ביותר (רמה 6), אתה לא יכול להגיש בקשה לבדיקה חוזרת.

בדיקה מחדש למי שנקבעה תקופת זכאות זמנית

אם אושרה לך זכאות זמנית לקצבת סיעוד אתה יכול להגיש בקשה לבדיקה חוזרת לפני תום תקופת הזכאות.
  • עד גיל 79 - כחודשיים לפני תום תקופת הזכאות הזמנית תישלח אליך הודעה על סיום זכאותך. אם אתה סבור שלא חל שיפור במצבך התפקודי, אתה מתבקש לפנות אלינו בכתב או באמצעות האתר בבקשה להמשיך את זכאותך לגמלה. אנו נבדוק את בקשתך, ונשלח אליך הודעה על החלטתנו. מומלץ לשלוח את מכתב הבקשה כחודש ימים לפני סיום הזכאות הזמנית.
  • מגיל 80 ומעלה - לפני תום תקופת הזכאות הזמנית יישלח לביתך איש מקצוע (אחות או פיזיוטרפיסט) כדי לבדוק את המשך זכאותך לקצבה. אין צורך שתגיש בקשה לבדיקה חוזרת.