פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק עובד זר


​מקבל קצבת סיעוד שמעסיק עובד זר - בין אם ההעסקה מתבצעת באמצעות חברת סיעוד ובין אם ההעסקה מתבצעת באופן פרטי - פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על תוספת השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד הזר שמעל סכום הקצבה, עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש.

תוספת שכר - השכר שאתה משלם באופן פרטי לעובד הזר, מעבר לשכר שמשולם לו מחברת הסיעוד או מעבר לקצבת סיעוד שאתה מקבל מהביטוח הלאומי.

כיצד מחושב הפטור?

  • אם השכר שאתה משלם באופן פרטי לעובד הזר הוא עד 5,500 ש"ח בחודש - תהיה פטור מתשלום דמי ביטוח.
  • אם השכר שאתה משלם באופן פרטי לעובד הזר עולה על 5,500 ש"ח בחודש - עליך לדווח ולשלם רק על הפרש השכר שמעל 5,500 ש"ח בחודש.

דוגמאות:

  1. אם אתה מקבל קצבת סיעוד בסך 2,500 ש"ח או שחברת הסיעוד משלמת לעובד הזר 2,500 ש"ח, ואתה משלם באופן פרטי לעובד הזר שכר נוסף בסך 5,000 ש"ח בחודש - תהיה פטור מתשלום דמי ביטוח.
  2. אם אתה מקבל קצבת סיעוד בסך 3,000 או שחברת הסיעוד משלמת לעובד הזר 3,000 ש"ח, ואתה משלם באופן פרטי לעובד הזר שכר נוסף בסך 6,000 ש"ח בחודש - תהיה פטור מתשלום דמי ביטוח על 5,500 ש"ח, ועליך לדווח ולשלם דמי ביטוח על 500 ש"ח.

 


כמה ואיך משלמים?

שיעור דמי הביטוח -  2% מהשכר החייב בתשלום.

את התשלום ניתן לבצע באמצעות אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים.
לקבלת פנקס תשלומים יש לפנות למוקד הטלפוני 6050*. 

איך מקבלים את הפטור?

הפטור ניתן בתנאי שאתה משלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

חשוב לדעת, אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה), אנו נבקש ממך וממנו מסמכים המעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.

לבירורים תוכל לפנות למוקד הטלפוני 6050* או למרכז המידע והתמיכה לאזרחים ותיקים ובני משפחתם 9696*.