פטור מדיווח שוטף למעסיק עובד זר


​מקבל קצבת סיעוד שמעסיק עובד זר - בין אם ההעסקה מתבצעת באמצעות חברת סיעוד ובין אם ההעסקה מתבצעת באופן פרטי - יהיה פטור מדיווח שוטף על העסקת העובד הזר אם השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד הזר (מעבר לשכר שמשולם לו מחברת הסיעוד או מעבר לקצבת סיעוד שאתה מקבל מהביטוח הלאומי)-  הוא עד 5,500 ש"ח בחודש.

למידע למי שלא מקבל קצבת סיעוד שמעסיק עובד זר - לחץ כאן

מתי ניתן הפטור?

  • אם השכר שאתה משלם באופן פרטי לעובד הזר הוא עד 5,500 ש"ח בחודש - תהיה פטור מדיווח שוטף על ההעסקה.
  • אם השכר שאתה משלם באופן פרטי לעובד הזר עולה על 5,500 ש"ח בחודש - עליך לדווח ולשלם דמי ביטוח רק על הפרש השכר שמעל 5,500 ש"ח בחודש.

דוגמאות:

  1. אם אתה מקבל קצבת סיעוד בסך 2,500 ש"ח או שחברת הסיעוד משלמת לעובד הזר 2,500 ש"ח, ואתה משלם באופן פרטי לעובד הזר שכר נוסף בסך 5,000 ש"ח בחודש - תהיה פטור מדיווח שוטף על ההעסקה.
  2. אם אתה מקבל קצבת סיעוד בסך 3,000 או שחברת הסיעוד משלמת לעובד הזר 3,000 ש"ח, ואתה משלם באופן פרטי לעובד הזר שכר נוסף בסך 6,000 ש"ח בחודש - עליך לדווח ולשלם דמי ביטוח על שכר של 500 ש"ח בלבד.

 


אופן הדיווח והתשלום:

שיעור דמי הביטוח -  2% מהשכר.

את הדיווח והתשלום ניתן לבצע באמצעות אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים.
לקבלת פנקס תשלומים יש לפנות למוקד הטלפוני 6050*. 

איך מקבלים את הפטור?

הפטור מדיווח שוטף ניתן בתנאי שאתה משלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

חשוב לדעת, אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה), אנו נבקש ממך וממנו מסמכים המעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.

לבירורים תוכל לפנות למוקד הטלפוני 6050* או למרכז המידע והתמיכה לאזרחים ותיקים ובני משפחתם 9696*.