דיווח ותשלום למעסיק עובד זר


​מקבל קצבת סיעוד שמעסיק עובד זר - בין אם ההעסקה מתבצעת באמצעות חברת סיעוד ובין אם ההעסקה מתבצעת באופן פרטי - צריך לדווח ו/או לשלם על העובד במקרים האלה:

למידע למעסיק עובד זר שלא מקבל קצבת סיעוד- לחץ כאן

מתי ניתן הפטור?

  • אם השכר שאתה משלם באופן פרטי לעובד הזר הוא עד 5,500 ש"ח בחודש - תהיה חייב בתשלום דמי ביטוח על כל השכר שאתה משלם לעובד הזר ופטור מדיווח.

    לדוגמה: אתה משלם באופן פרטי לעובד הזר שכר בסך 4,500 ש"ח - יהיה עליך לשלם דמי ביטוח על 4,500 ש"ח ותהיה פטור מדיווח.

  • אם השכר שאתה משלם באופן פרטי לעובד הזר עולה על 5,500 ש"ח בחודש - עליך לדווח ולשלם דמי ביטוח על כל השכר שאתה משלם לעובד הזר.

     
    לדוגמה: אתה משלם באופן פרטי לעובד הזר שכר בסך 6,300 ש"ח בחודש - עליך לדווח ולשלם דמי ביטוח על שכר של 6,300 ש"ח.

אופן הדיווח והתשלום:

שיעור דמי הביטוח -  2% מהשכר.

את הדיווח והתשלום ניתן לבצע באמצעות אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים.
לקבלת פנקס תשלומים יש לפנות למוקד הטלפוני 6050*. 

איך מקבלים את הפטור מדיווח?

הפטור מדיווח ניתן בתנאי שאתה משלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

חשוב לדעת, אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה), אנו נבקש ממך וממנו מסמכים המעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.

לבירורים תוכל לפנות למוקד הטלפוני 6050* או 9696*.