סכום הקצבה לחסרי רכב


​חסר רכב זכאי לקצבה בסך 2,364 ש"ח (מעודכן ל- 01.01.2020).