סכום הקצבה לחסרי רכב


​חסר רכב זכאי לקצבה בסך 2,364 ש"ח (החל ב- 01.01.2021).