תגמול לבן משפחה של אסיר ציון שנפטר במאסר


התגמול לבן משפחה של אסיר ציון שנפטר במאסר שווה לשיעורי התגמול לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (משרד הביטחון).