תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל"ת בעקבות הקורונה


​כדי להקל על המשרתים במילואים שיצאו לחל"ת ועל מעסיקיהם - משרתי המילואים יוכלו לקבל את תגמולי המילואים ישירות מהביטוח הלאומי באמצעות הגשת תביעה אישית. 

את התביעה האישית והמסמכים ניתן לשלוח באופן הבא:

לתביעה יש לצרף אישור צבאי, 6 תלושי שכר אחרונים ואישור מעסיק על יציאה לחל"ת.

חישוב תגמולי המילואים למשרתים שנמצאים בחל"ת

  • תגמולי המילואים יחושבו לפי ההכנסה מעבודה באופן הבא: 
    למי שעבד יותר מ- 60 ימים ב- 3 החודשים שקדמו לחודש השירות- התגמול יחושב לפי ממוצע של השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח, ב- 3 החודשים שלפני חודש השירות. 
    למי שעבד פחות מ- 60 ימים ב-3 החודשים שקדמו לחודש השירות- התגמול יחושב לפי ממוצע של השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח, ב- 3 החודשים הגבוהים מתוך 6 החודשים שקדמו לחודש השירות.
  • מי שזכאי לדמי אבטלה בתקופת השירות במילואים לא יוכל לקבל דמי אבטלה וגם תגמולי מילואים, לכן בתקופת השירות במילואים יקבל תגמולי מילואים בלבד, אולם סכום התגמול לא יפחת מסכום דמי אבטלה שהיו מגיעים לו אם לא היה יוצא למילואים.
  • אם כבר שולמו לך דמי אבטלה תקבל השלמה לתגמולי מילואים, כיוון שתגמול המילואים מחושב לפי 100% מהכנסותיך לעומת דמי אבטלה שמחושבים באחוזים נמוכים יותר מהכנסותיך.

לרשותכם, מחשבון לחישוב דמי מילואים