מפוטרים


אם פוטרת מהעבודה לאחרונה, או שהחברה שבה עבדת פשטה את הרגל, זכותך לקבל מהביטוח הלאומי דמי אבטלה או את שכר העבודה ופיצויי הפיטורין המגיעים לך ממעסיקך, אם החברה שבה עבדת פשטה את הרגל.

שים לב,
חשוב לפנות בפעם הראשונה לשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה. אם תשתהה אתה עלול לאבד את זכאותך.

גם מי שיתחיל לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה (בגלל שעזב את עבודתו מרצונו, בלי הצדקה), חשוב שיתייצב בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה, כדי שלא יאבד את זכאותו.

מפוטר שאינו זכאי לדמי אבטלה
עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה.
לפרטים: תנאי הזכאות להבטחת הכנסה או להשלמת הכנסה.

מי שזכאי לדמי אבטלה נמוכים
עשוי להיות זכאי להשלמת הכנסה.
לפרטים: תנאי הזכאות להבטחת הכנסה או להשלמת הכנסה.

מקבל דמי אבטלה היוצא לשירות מילואים
מי שזכאי לדמי אבטלה בתקופת השירות במילואים, יקבל תגמול מילואים לכל הפחות בשיעור דמי האבטלה שהיו מגיעים לו אלמלא שירת במילואים.
אם חלפו פחות מ-60 ימים מיום הפסקת העבודה עד ליציאה לשירות המילואים, יחושב התגמול על פי ההכנסה מעבודה.
לפרטים: מילואים


תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
אם אתה מקבל דמי אבטלה, ינוכו דמי הביטוח מדמי האבטלה.
אם אינך עובד ואינך זכאי לדמי אבטלה – עליך לשלם את דמי הביטוח בעצמך. לפרטים: זכויותיו וחובותיו של מי שאינו עובד.עובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת – המעסיק שלו צריך לשלם בעבורו את דמי הביטוח לתקופת ההודעה המוקדמת.