הארכת הזכאות לדמי אבטלה למי שמלאו 45 שנה


אנו שמחים לעדכן אתכם שבהתאם להחלטת הכנסת, החל ב- 1 ביולי 2021, תוארך הזכאות לדמי אבטלה לבני 45 ומעלה שקיבלו אבטלה בתקופת הקורונה, ועונים על תנאי הזכאות להארכה (שמפורטים בהמשך).

חשוב לדעת! תוספת ימי האבטלה תעודכן באזור האישי שלכם באתר באופן אוטומטי בימים הקרובים - אין צורך להגיש בקשה להארכה.

תנאי הזכאות להארכה

את תוספת ימי האבטלה יקבל מי שעונה על שני התנאים האלה:

תנאי ראשון - גיל

מלאו לך 45 שנים עד 1.7.2021 (כולל). כלומר, נולדת עד 1.7.1976 (כולל)

תנאי שני - קבלת דמי אבטלה בתקופת הקורונה

קיבלת דמי אבטלה עבור חלק או מלוא ימי האבטלה המקוריים שלך בין החודשים מרץ 2020 עד יוני 2021.
ימי האבטלה המקוריים = ימי זכאות שקיבלת על פי חוק ולא בשל 'תקנות חירום משבר הקורונה'. 
שימו לב, מי שסיים את ימי האבטלה בחודשים ינואר או פברואר 2020 (לפני הקורונה), וקיבל דמי אבטלה בתקופת הקורונה רק בשל 'תקנות חירום משבר הקורונה', לא זכאי להארכה.

איפה רואים את זה? תוכל לראות מתי התחלת לקבל דמי אבטלה לפי 'תקנות חירום משבר הקורונה' באיזור האישי שלך באתר > בלשונית אבטלה > בירור אבטלה > ימי זכאות > הערות

עד מתי אפשר להמשיך לקבל דמי אבטלה? 

מי שעונה על תנאי הזכאות, יקבל תוספת ימי אבטלה שבאפשרותו לנצל עד 31.12.21. לאחר מכן ימים אלה יבוטלו. 

תוספת ימי האבטלה תחושב באופן הזה:

  • אם קיבלת את כל ימי האבטלה המקוריים שלך - אתה זכאי לקבל תוספת של 50% מימי האבטלה המקוריים שלך:
    - אם היו לך 12 חודשי אכשרה בעת הגשת התביעה ואושרו לך 175 ימי אבטלה מקוריים שאותם קיבלת ממרץ 2020 עד יוני 2021 -תקבל 88 ימי אבטלה לניצול עד 31.12.21.
    - אם היו לך בין 6 ל-11 חודשי אכשרה בעת הגשת התביעה ואושרו לך 87 ימי אבטלה מקוריים שאותם קיבלת ממרץ 2020 עד יוני 2021  - תקבל 44 ימי אבטלה לניצול עד 31.12.21 (למרות שהזכאות לאבטלה מלכתחילה היתה בשל תקנות הקורונה).
    איפה רואים כמה ימי אבטלה מקוריים אושרו לי ? באיזור האישי שלך באתר > בלשונית 'מכתבים' > צפייה במכתב שנשלח אליך עם אישור תביעתך. 

  • אם נותרו לך ימי אבטלה - אתה זכאי לקבל את הימים שנותרו לך בתוספת 50% מימי האבטלה המקוריים שניצלת בין החודשים מרץ 2020 ליוני 2021. 
    לדוגמה, אם ניצלת 120 ימים מתוך 175 ימי הזכאות שלך, אתה זכאי ל-115 ימי אבטלה (55 הימים שנותרו לך + 60 יום שהם 50% מהימים שניצלת).

סכום דמי האבטלה

סכום דמי האבטלה עבור תוספת ימי האבטלה יהיה בשיעור של 85% מדמי האבטלה הרגילים.
סכום דמי האבטלה עבור ימי האבטלה שנותרו לך יהיו בשיעור 100% למי שצבר 12 חודשי אכשרה, ובשיעור 90% למי שצבר בין 6 ל- 11 חודשי אכשרה.

מה עוד חשוב לדעת?

תשלום דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת

הזכאות לקבל דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת הוארכה עד ל-31.12.21. בתקופה זו, דמי האבטלה לא יילקחו בחשבון ככפל קצבאות אלא כהכנסה מעבודה. 
הקצבאות הנוספות הן: דמי מזונות, הבטחת הכנסה, קצבת אזרח ותיק (לנשים מגיל 62 עד 67), קצבת שאירים וקצבת נכות כללית (תוספת עבור בני זוג וילדים).

תשלום ללומד בהכשרה מקצועית

הזכאות לקבל דמי אבטלה בשיעור 100% למובטל שלומד בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה הוארכה עד ה-31.12.21. (ולא בשיעור של 70%).

הגשת תביעה חדשה

בני 45 ומעלה שצברו תקופה אכשרה (לפחות 6 חודשי עבודה ב-18 האחרונים) והפסיקו לעבוד מ-1.7.21 ואילך, יכולים להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה במקום הארכת הזכאות האוטומטית.
כלומר, דמי האבטלה שלהם יחושבו לפי הכנסתם העדכנית, וימי האבטלה החדשים שלהם יהיו ניתנים לניצול במשך 12 חודשים (במקום עד 31.12.21).