שכירים שיצאו לחל"ת או שעבודתם הופסקה


עובד שכיר יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם מעסיקו הוציא אותו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) למשך 30 יום ומעלה, או אם הוא פוטר בעקבות הקורונה. עובד שמשרתו צומצמה או שנמצא בבידוד לשבועיים - לא זכאי לדמי אבטלה.

מי שהוצא לחל"ת מ- 1.8.20 יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם החל"ת הוא למשך 14 ימים לפחות (במקום 30 ימים). 
הקלה זו תקפה מ-1.8.20 עד ל-30.6.21 או עד 30 יום לאחר ששיעור האבטלה במשק יירד מתחת ל-7.5%, המוקדם מביניהם.

שימו לב, מי שהמעסיק האריך לו את תקופת החופשה ללא תשלום (חל"ת) - אין צורך שאתה או המעסיק תדווחו לנו על כך. 
הארכנו את תקופת החל"ת באופן אוטומטי.

מי שחזר לעבודה מתבקש לדווח לנו על כך. לדיווח לחץ כאן

חשוב לדעת

  • עובד שיצא לחל"ת יהיה זכאי לדמי אבטלה החל מתחילת החל"ת. העובד יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו.

  •  החל מחודש יוני 2020, 5 ימי האבטלה ינוכו רק בחודש הראשון לקבלת דמי אבטלה, ולא ינוכו יותר בשנת האבטלה. תיקון זה בתוקף עד ל- 30.6.2021.

תנאי הזכאות

לתנאי הזכאות לדמי אבטלה עבור עובדים שכירים לחצו כאן.


להלן סדר הפעולות הנדרש לקבלת דמי אבטלה

רישום בשירות התעסוקה

כדי לקבל דמי אבטלה עליך להירשם בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה - לרישום און-ליין באתר שירות התעסוקה

לאחר ההרשמה, יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות פיזית במרכזי שירות התעסוקה.

הגשת תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומי

כדי לקצר את משך זמן הטיפול בתביעה, אנו מבקשים להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה (בל/1500) באופן מקוון 

שימו לב, יש למלא תביעה מלאה, ולא ולשלוח לנו רק אישור של המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) במקום תביעה.

אנו ממליצים להירשם לאתר שירות אישי, כדי שתוכל לעקוב אונליין אחר הטיפול בתביעתך.

מסמכים שיש לצרף לתביעה:

המעסיק שלך צריך לשדר לנו ממערכת השכר שלו טופס 100 - ריכוז של תלושי השכר שלך. נא ודא עם מעסיקך שביצע זאת.

אם המעסיק לא שידר טופס 100 ואין אפשרות שהטופס ישודר על ידו, עליך לצרף אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) 
או

מכתב על הפסקת עבודה מהמעסיק - המציין את סיבת הפסקת העבודה (כגון פיטורין, התפטרות, יציאה לחל"ת, פנסיה וכד') ותאריך ההפסקה, החתום בחתימה וחותמת המעסיק, ותלושי שכר של 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה - כולל 6 חודשי עבודה אחרונים. חובה לצרף תלוש שכר של חודש העבודה האחרון.

סכום דמי האבטלה

לחישוב קל ומהיר של הקצבה בהתאם לשכר שלך, תוכל להשתמש במחשבון לחישוב דמי האבטלה.

למידע נוסף על סכום הקצבה לחץ כאן


תקופת הזכאות לדמי אבטלה

מספר הימים שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה משתנה בהתאם לגיל ולהרכב המשפחה – למידע נוסף היכנס לקישור הזה

במהלך תקופת האבטלה עליכם להיות זמינים להצעות עבודה משירות התעסוקה, ולהגיע ללשכת שירות התעסוקה במועדים שייקבעו לכם, בדיוק כמו כל דורש עבודה אחר.

אם במהלך תקופת הזכאות לדמי האבטלה תקבלו הצעת עבודה מזדמנת ותבצעו אותה – חובתכם להודיע על תאריכי העבודה (בהם למעשה אינכם מובטלים) לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה: אם תודיעו לביטוח הלאומי – סכום ההכנסה ינוכה מסך דמי האבטלה שמגיעים לכם, ואם תודיעו לשירות התעסוקה – בקשו שלא ירשמו אתכם כדורשי תעסוקה בתאריכים הספציפיים שבהם עבדתם.

למי פונים?

בכל שאלה בנושא רישום והתייצבות בשירות התעסוקה יש לפנות לשירות התעסוקה.

בכל שאלה בנושא הגשת התביעה ניתן לפנות אלינו למוקד הטלפוני שמספרו 6050* או לשלוח פנייה מקוונת ישירות לסניף שלך.