הנחיות למעסיקים


פיטורי עובדים או הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת)

מעסיקים הנאלצים לפטר עובדים או להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת), מתבקשים ליידע את העובדים שיוכלו להיות זכאים לדמי אבטלה, בתנאי שהעובדים עומדים בכל תנאי הזכאות.
תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה היא: 30 יום עד 31.7.2020, ו- 14 יום למי שיצא לחל"ת מ-1.8.2020 עד 30.6.2021.

עליכם להנחות את העובדים לבצע שני דברים:

  1. להירשם אונליין באתר שירות התעסוקה
  2. להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה באופן מקוון באתר

שימו לב, עובד שיצא לחל"ת יהיה זכאי לדמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו. 

להנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחל"ת לחצו כאן 


שידור טופס 100 - עזרו לנו לשלם לעובדים שלכם דמי אבטלה כמה שיותר מהר!

כדי שנוכל לעשות זאת אתם צריכים לשדר אלינו ממערכת השכר טופס 100 של העובדים (ריכוז תלושי השכר כולל הפרשי שכר ושכר נוסף).

שידור הטופס חוסך זמן רב בטיפול בתביעה!

גם אם מילאת לעובד שלך טופס 1514  - "אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר", אנו מבקשים ממך לשדר אלינו טופס 100 בכל זאת. שידור טופס 100 מייתר את טופס 1514 הידני.

לפרטים נוספים יש לפנות ללשכת השירות/בית התוכנה (למעסיקים העובדים עם חילן, מל"ם, אוטומציה, יוניק, הרגל, חשבים, מירב, וכן למעסיקים גדולים של מיכפל - הוכן שירות מיוחד ב- B2B, ויש להתעדכן מול לשכת השירות).


הארכת תקופת חופשה ללא תשלום (חל"ת) 

מי שהמעסיק האריך לו את תקופת החופשה ללא תשלום (חל"ת) - אין צורך שהמעסיק או העובד ידווחו לנו על כך.

הארכנו את תקופת החל"ת באופן אוטומטי.

העובדים ימשיכו לקבל דמי אבטלה בהתאם למספר הימים המרבי שנקבעו להם. למידע על מספר הימים לחצו כאן 


חזרת עובדים לעבודה

מעסיקים שימו לב,
  • אם ביקשתם מעובד שלכם לחזור לעבודה לאחר חל"ת - העובד חייב לחזור לעבודה, כאשר העבודה היא באותם תנאים כמו לפני החל"ת.
  • עובד שמסרב לחזור לעבודה - לא יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בתקופת הסירוב.
עדכון על חזרת עובדים
אתם מתבקשים לדווח לנו על תאריך חזרת העובדים לעבודה באמצעות מערכת השכר.

הוצאת עובדים לחל"ת חוזר

מעסיק שהוציא עובד לחל"ת, החזיר אותו לעבודה והוציא אותו שוב לחל"ת, מבקש לעדכן אותנו על הוצאת העובד לחל"ת נוסף באמצעות מערכת השכר.

דחיית מועד דיווח ותשלום עבור העובדים שבחל"ת 

מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט 2020 נדחה ל-15.10.2020.

שימו לב, אין דחייה של הדיווח השוטף עבור חודשים אלה.