הארכת הזכאות למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה עד 30.9.21


אנו שמחים לעדכן אתכם שבעקבות החלטת הכנסת, ישולם מענק הסתגלות למשך 3 חודשים נוספים (יולי, אוגוסט וספטמבר 2021) לבני 67 ומעלה שלא חזרו לעבודה.

מי זכאי להארכה?

הזכאות לקבלת המענק למשך 3 חודשים נוספים, תינתן למי שקיבל מענק הסתגלות בחודש יוני 21, גם אם הוא קיבל מענק חלקי.

המשך התשלום יהיה באופן אוטומטי, אין צורך להגיש בקשה חדשה.
עם זאת, אם חזרתם לעבודה, יש לעדכן אותנו בקישור הזה כדי שנפסיק לכם את התשלום וכדי שלא ייווצרו לכם חובות עתידיים.

סכום המענק

בחודשים יוני ויולי ישולם מענק בשיעור 90% מסכום המענק שלו אתה זכאי. באוגוסט ישולם מענק בשיעור 80%, ובספטמבר מענק בשיעור 70%.
לדוגמה: מי שקיבל בחודש יוני 21 מענק בסך 3,600 ש"ח, יקבל ביולי גם מענק בסך 3,600 ש"ח, באוגוסט יקבל מענק בסך 3,200 ש"ח ובספטמבר מענק בסך 2,800 ש"ח.

להלן סכומי המענק המופחתים:

סכום המענק המלא עבור חודשים יוני ויולי 2021 (מענק בשיעור 90%)

 • מענק בסך 3,600 ש"ח - למי שאין הכנסה מפנסיה או שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ש"ח.
 • מענק בסך 2,700 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה היא בין 2,000 ש"ח ל-3,000 ש"ח.
 • מענק בסך 1,800 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה היא בין 3,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח.
 • מענק בסך 900 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה היא בין 4,000 ש"ח ל-5,000 ש"ח.

סכום המענק המלא עבור חודש אוגסט 2021 (מענק בשיעור 80%)

 • מענק בסך 3,200 ש"ח - למי שאין הכנסה מפנסיה או שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ש"ח.
 • מענק בסך 2,400 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה היא בין 2,000 ש"ח ל-3,000 ש"ח.
 • מענק בסך 1,600 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה היא בין 3,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח.
 • מענק בסך 800 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה היא בין 4,000 ש"ח ל-5,000 ש"ח.

סכום המענק המלא עבור חודש ספטמבר 2021 (מענק בשיעור 70%)

 • מענק בסך 2,800 ש"ח - למי שאין הכנסה מפנסיה או שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ש"ח.
 • מענק בסך 2,100 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה היא בין 2,000 ש"ח ל-3,000 ש"ח.
 • מענק בסך 1,400 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה היא בין 3,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח.
 • מענק בסך 700 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה היא בין 4,000 ש"ח ל-5,000 ש"ח.