תנאי ראשון - אתה מבוטח בביטוח אבטלה


​על-פי החוק אתה מבוטח בביטוח אבטלה, אם אתה עונה על שלושת התנאים האלה :
  • אתה תושב/ת ישראל, או אתה תושב ארעי - בידך אשרה או רישיון לישיבת ארעי.
  • מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל 67.
  • אתה עובד שכיר ומעסיקך חייב בתשלום דמי ביטוח בעבורך.

העובדים האלה יהיו מבוטחים בביטוח אבטלה, למרות שהמעסיק שלהם אינו חייב בתשלום דמי ביטוח בעבורם, והם משלמים את דמי הביטוח בעבור עצמם:  

  • עובד שכיר שמעסיקו אינו תושב ישראל
  • עובד בשירות דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ

 אלה אינם מבוטחים בביטוח אבטלה ואינם זכאים לדמי אבטלה:

  • עובד עצמאי.
  • מי שאינו עובד כלל.
  • חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי, למעט אם הם עובדים כשכירים מחוץ למשק, או מועסקים כשכירים על-ידי הקיבוץ
  • בעל שליטה בחברת מעטים, גם אם הוא עבד בה כשכיר.