סיוע בדיור לבעלי דרגות נכות עד 100%


סיוע בדיור לנפגע פעולות איבה, ניתן כעזרה חלקית בלבד, וכתוספת לסיוע הניתן על ידי משרד הבינוי והשיכון, מקורות עצמאיים או כל גורם אחר.

אפשרויות הסיוע:
הלוואות לדיור
נכים בדרגת נכות 20% ויותר עשויים להיות זכאים להלוואה למטרת סיוע בדיור לאחד מהצרכים הבאים: רכישת דירה ראשונה " מחוסר דיור", החלפת דירה, סיוע לכיסוי חלקי או מלא של משכנתא בתנאים מעיקים וכן לשיפוצים. כמו כן קיימת זכאות להלוואה ל" סידור ראשון" למטרת התארגנות ראשונית בדירה. גובה ההלוואה נקבע בהתאם למטרת ההלוואה, לדרגת הנכות, סכום ההוצאה בפועל ובהתאם לסכומים הנקבעים על ידי משרד הבטחון.

מענק לרכישת דירה ראשונה (למחוסרי דיור)
נכה מחוסר דיור עשוי להיות זכאי, למענק לרכישת דירה ראשונה בקומה נמוכה ללא מעלית, או לרכישת דירה בבניין עם מעלית (עד קומה ב’), גובה המענק בהתאם לסוג הפגיעה ודרגת הנכות. סיוע למענק דיור הינו חד פעמי.

דרגת הנכות

סכום המענק

35% עד 49% על פגיעת רגליים

25,700 ש“ח

50% עד 89% בכל סוגי הפגיעות

77,100 ש"ח

50% ומעלה על גפיים תחתונות

51,400 ש"ח

90% עד 100% בכל סוגי הפגיעות

94,500 ש“ח

מענק להחלפת דירה
נכה בדרגת נכות 35% ויותר על פגיעה ברגליים, או 60% ויותר על פגיעה בלב או בריאות, או 90% עד 100% בכל סוגי הפגיעות, שבבעלותו (טרם פגיעתו) דירה בקומה גבוהה ומחמת מגבלותיו הוא נאלץ להחליפה לדירה בקומה נמוכה ללא מעלית, או לדירה בבניין עם מעלית (עד קומה ב’), זכאי למענק להחלפת דירה. גובה המענק - 51,400 ש"ח.

פטור והנחות בעת רכישת דירה

  • הנחה בגובה 95% בתשלום מס רכישה על דירה למגורים או על קרקע לבנייתה לנכים בדרגת נכות 19% ויותר לצמיתות.
  • פטור מאגרת רישום משכנתא בלשכת רישום מקרקעין לנכים בדרגת נכות 20% ויותר לצמיתות או בעלי 10% נכות מקבלי גימלה.
  • פטור מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין לנכים בדרגת נכות 50% ויותר, המחזיקים בדירה בתנאי חכירה  ומתגוררים בה דרך קבע.

  • ההטבות יוענקו פעמיים בלבד. למימוש ההטבות יש לפנות למחלקת פעולות איבה הסמוך למקום המגורים.

הנחה בארנונה
נכים בדרגות נכות 10% ויותר (כולל נכים בדרגת נכות 10% עד 19% שקיבלו מענק חד-פעמי) זכאים להנחה במסים העירוניים (ארנונה).
את גובה ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי צפיפות הדיור.
ההנחה תינתן על פי רשימת זכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות אחת לשנה (עד שתוסדר ההנחה באמצעות רשימת הזכאים, ניתן לקבל אישור חד פעמי בסניף הסמוך למקום המגורים).
מי שדרגת נכותו 100% מיוחדת
זכאי להחזר נוסף של 40% על תשלומי הארנונה ששילם לאחר ההנחה (רק עבור שנת המס השוטפת). לקבלת ההחזר יש לפנות לאגף איבה במשרד הראשיויצמן 13 ירושלים, בצירוף אישור על התשלום (לאחר ההנחה).