הטבות ומענקים לנפגעי פעולות איבה

מענקים והטבות למי שנפגע בפעולת איבה: