הטבות לצרכים מיוחדים


להטבות שיפורטו להלן עשויים להיות זכאים אלמן, אלמנה, יתומים עד גיל 21 והורים שכולים, בהתאם לכללים שנקבעו.
כדי לקבל את ההטבה, יש לפנות לפקיד השיקום בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריך.

נסיעות לצורך טיפול רפואי

אלמן, אלמנה והורים שכולים, שאינם יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית מסיבות רפואיות, זכאים למימון מלא של הוצאות נסיעה במונית ובאמבולנס לצורך טיפול רפואי בלבד (בבית חולים או מרפאת מומחים הקרובה למקום המגורים).
החזר ההוצאה מותנה באי-קבלת סיוע מהביטוח הלאומי ברכישת רכב אישי בארבע השנים האחרונות (להורים - בחמש השנים האחרונות). ההחזר יינתן בעד עשר נסיעות בחודש לכל היותר (5 נסיעות הלוך ו-5 חזור).  

 

נסיעות למועדון תעסוקתי

אלמן, אלמנה והורים שכולים הנוסעים למועדונים תעסוקתיים, הרחוקים ממקום מגוריהם מרחק העולה על 20 ק"מ לכיוון אחד, זכאים למימון מלא לנסיעות בתחבורה ציבורית, על פי מספר ביקוריהם החודשיים במועדון.

 

מכשירים רפואיים

אלמן, אלמנה והורים שכולים זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים, בהתאם לרשימה המאושרת על ידי אגף השיקום וכהשלמה לזכאות מהביטוח המשלים / משרד הבריאות.

הורה השוהה במוסד סיעודי פטור מהשתתפות עצמית.

 

תרופות

אלמן, אלמנה שהם חולים כרוניים או סובלים ממחלות ממושכות, זכאים למלוא המימון לתרופות כימיות, הנרכשות בבית מרקחת פרטי או בקופות חולים, על פי מרשם רפואי.

במקרים שבהם נרכשות התרופות בבתי מרקחת פרטיים, המימון יינתן עם הצגת אישור, שהתרופה אינה ממומנת על ידי קופת חולים.

תוספי מזון וויטמינים אינם נחשבים לתרופה, אלא אם כן הויטמינים נרכשו בהוראת הרופא המטפל כטיפול רפואי במחלה ובתנאים מסוימים.

הסיוע במימון תרופות להורים שכולים נכלל בסכום הקצבה החודשית (סכום זה מפורט בתלוש החודשי של התגמול). הורים שהוצאתם השנתית על תרופות גבוהה מהסכום שנקבע, יוכלו לקבל החזר על סכום ההפרש, על בסיס אישור רפואי וקבלות שיגישו לפקיד השיקום.  

 

התייעצות רפואית

אלמן, אלמנה והורים שכולים הסובלים ממחלה כרונית, או נזקקים להתערבות כירורגית, זכאים למימון התייעצות רפואית עם רופא מומחה בלבד, פעם בשנה, למחלות המצריכות טיפול רפואי ממושך או התערבות כירורגית. החזר התשלום יינתן כנגד חשבונית מס/ קבלה.

 

מוצרי ספיגה למבוגרים

הורים שכולים, אלמן או אלמנה הצורכים מוצרי ספיגה ופדים עקב אי-שליטה בסוגרים, זכאים למימון בסכום חודשי מרבי של עד 450 ש"ח בחודש. המימון מותנה באישור רפואי וקבלה.

 

נעליים אורתופדיות

פונים הזקוקים לנעליים אורתופדיות, המיוצרות במכון מיוחד למכשירים אורתופדיים, ישולם להם כל החזר מעל לסכום של 250 ש"ח. המימון הוא חד-שנתי ומותנה באישור רפואי ובקבלה.

 

עדשות ראייה

פונים הנזקקים לעדשות מיוחדות למשקפיים או לעדשות מגע עקב ניתוח עיניים או מחלת עיניים כרונית, זכאים להשתתפות בהוצאה כלהלן:
- עבור קניית עדשות מגע - ההוצאה תשולם על פי קבלות מקוריות על הקנייה

- עבור קניית משקפיים: ההוצאה של הקנייה הראשונה תשולם על פי אישור רופא עיניים על מהות המחלה והצורך במשקפיים, הנובע מהניתוח או המחלה; וההוצאה של החלפת המשקפיים תשולם על פי אישור רופא על הצורך בהחלפת משקפיים.  

 

לחצן מצוקה

אלמן, אלמנה והורים שכולים הסובלים ממחלות כרוניות (על-פי אישור רפואי), או בודדים מגיל 65 ומעלה, או זוג הורים מגיל 70 ומעלה, זכאים להשתתפות במימון התקנת לחצני מצוקה ולאחזקתם.

 

שירות טיפול נמרץ לב וקרדיופון

אלמן, אלמנה והורים שכולים, הסובלים מבעיות לחץ דם ולב ונזקקים לשירותי טיפול נמרץ לב וקרדיופון, זכאים להשתתפות במימון התקשרות עם חברה המספקת את השירות. גובה המימון נקבע מעת לעת.

 

טיפולי שיניים

הורים שכולים זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים בגובה 50% מההוצאה הממשית, כנגד קבלות מקוריות שזמן פירעונן חלף ועד שנה מיום ההוצאה בפועל. אלמן ואלמנה זכאים להשתתפות במימון טיפול שיניים בגובה 50% מההוצאה הממשית, כנגד קבלות מקוריות ועד 6,000 ש"ח לשנה.

 

אבחון לקות למידה והוראה מתקנת

הביטוח הלאומי משתתף במימון אבחון לקות למידה ליתום עד גיל 21, על-פי המלצת גורם מקצועי. האבחון ייעשה על-ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי הנמצא בפיקוח, או על-ידי פסיכולוגים מומחים ומורשים לאבחון. המימון מוגבל ל-4 אבחונים לכל היותר, על-פי הצורך.

ליתום מעל גיל 21 ניתן לאשר אבחון אחד, בתנאי שלא עבר כבר 4 אבחונים.

יתום בגיל בית ספר יסודי או תיכון הסובל מלקות למידה, וקיימת המלצה להוראה מתקנת בעבורו, ואין בבית הספר או בקהילה שירות זה, זכאי ל-18 שעות לימוד בחודש לכל היותר, על-פי התעריף שנקבע, ולתקופה של שנתיים לכל היותר מהתאריך שבו אושרה הזכאות.

 

תשלום לחונכים ליתומים

יתומים זכאים למימון מלא עבור העסקת חונכים, כאשר החונך ממלא תפקידי סיוע וסעד נפשי ליתומים והדרכת האלמן או האלמנה בגידול הילדים, וזאת בתיאום עם עובד השיקום ובעצתו.


שיעורי עזר לאחים של מי שנספה בפעולת איבה

מימון שיעורי עזר לאחים של מי שנספה בפעולת איבה ניתן בתוך שנתיים לאחר האסון, ותקופת הסיוע למימון השיעורים לא תעלה על שנה אחת. השיעורים ימומנו בהתאם לדרישת בית הספר, וכאשר פקיד השיקום שוכנע בצורך של התלמיד בעזרה בתחומי לימוד מוגדרים. הורים המקבלים תגמול מזערי יקבלו החזר בשיעור של 80% מההוצאה למטרה זו. הורים המקבלים תגמול גבוה מהתגמול המזערי, יקבלו את מלוא ההחזר של ההוצאה. 

 

הלוואות לצרכים אישיים והוצאות מיוחדות

הורים שכולים יכולים להיעזר בהלוואות לסיוע בעריכת בר/בת מצווה, נישואי בן/בת והנצחה.

אלמן ואלמנה זכאים להלוואה להוצאות מיוחדות, כגון עזרה לנישואי בן/בת, עריכת בר/בת מצווה, הנצחה, ריפוי שיניים.