הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה


אלמן, אלמנה ויתומים שלא מלאו להם 21 שנים ביום שהתייתמו ועדיין לא מלאו להם 30 שנים, זכאים למימון הכשרה מקצועית עד שיסיימו את לימודי המקצוע, או למימון הלימודים להשכלה גבוהה עד קבלת התואר הראשון. המימון כולל שכר לימוד ומענק שנתי לספרים.

יתומים שמלאו להם 21 שנים זכאים למימון הכשרה מקצועית בלבד.

סיוע למימון לימודים בחו"ל לאלמנה וליתום יוענק במסגרת התנאים והבדיקות הנערכות ללומדים בארץ. המימון יינתן במטבע ישראלי.
הורים שכולים זכאים במקרים מיוחדים לקבל ייעוץ בבחירת מקצוע וסיוע במימון שכר לימוד, לרבות לימודים גבוהים ולימוד השפה העברית.