הנחה בתשלום ארנונה


אלמן, אלמנה והורים שכולים זכאים להנחה בתשלום מסים לעיריות או לרשויות המקומיות.
ההנחה תינתן על פי רשימת זכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות אחת לשנה. את שיעור ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי מספר החדרים ומספר הנפשות המתגוררות בדירה.
אישור חד פעמי (עד שתוסדר ההנחה באמצעות רשימת הזכאים) אפשר לקבל במחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף הקרוב למקום מגוריך.