הנחות במס רכישה (מס שבח מקרקעין)


אלמן, אלמנה והורים שכולים, הזכאים לתגמולים, זכאים להנחה בתשלום מס רכישה לפי תקנות מס שבח מקרקעין. ההנחה תוענק פעמיים בלבד על סמך אישור מאגף נפגעי איבה במשרד הראשי. החל ביום 6 באוקטובר 1994 זכאי יתום להנחה עד שימלאו לו 40 שנים. תשלום המס, לאחר ההנחה, הוא 0.5% משווי הדירה הנרכשת או ממגרש המיועד לבניית דירה. התנאי לקבלת ההנחה על מגרש הוא: בניית הדירה בתוך שנתיים מיום רכישת המגרש.