השתתפות בדמי התקנת מכשיר טלפון ובדמי השימוש בו


הורים שכולים זכאים להשתתפות בשיעור של 50% בדמי התקנת או העתקת מכשיר טלפון בדירתם הפרטית ובדמי השימוש בו. כדי לקבל החזר השתתפות בדמי התקנת טלפון יש לפנות אל המשרד הראשי עם חשבונית מחברת "בזק".
אלמן, אלמנה והורים שכולים יקבלו אחת לשנה בתגמולי ינואר מענק בגובה 50% מדמי השימוש בטלפון עבור כל השנה.
אלמן או אלמנה אינם זכאים להשתתפות בהתקנת טלפון או בהעתקתו.