חינוך על יסודי ליתומים ובני הורים שכולים


משנת הלימודים תשנ"ג, זכאים יתומים ובני הורים שכולים, הלומדים בבית ספר יסודי או על יסודי בכיתות ז’–י"ב, למענק השתתפות בהוצאות לימודים - אגרות שירותים, חינוך משלים וטיולים. סכום המענק מעודכן מדי שנת לימודים.