מענק דמי ניידות לאלמן/ה


אלמן או אלמנה המקבלים תגמול חודשי, שלא מימשו את זכאותם לסיוע ברכישת רכב מאגף השיקום של הביטוח הלאומי, זכאים למענק דמי ניידות חודשיים. המענק ישולם אוטומטית עם התגמול החודשי.
להורים שכולים, הטבה זו מגולמת עם התשלום עבור תרופות והחזר מס קנייה, המשולמים כל חודש עם התגמול.