מענק הבראה שנתי


אלמן, אלמנה והורים שכולים, הזכאים לתגמולים, זכאים פעם אחת בשנה לתשלום בעבור 8 ימי הבראה (לכל אחד מהזכאים).
שיעור המענק ליום הבראה הוא כמקובל בשירות המדינה. התשלום השנתי יועבר לחשבון הזכאי בבנק בחודש יולי.
הורה שאינו שכול ונשוי להורה שכול, אינו זכאי למענק זה.