מענק מיוחד לאלמן/ה שילדיהם נישאו


אלמן או אלמנה של חלל איבה זכאים למענק מיוחד לרגל נישואי ילדיהם שהוכרו כיתומים. כדי לקבל את המענק יש לפנות בכתב אל: המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13, ירושלים 91909, ולצרף צילום של תעודת הנישואין של היתום.