עזרה ברכישת רכב


  • הורים שכולים, אלמן או אלמנה שלא נישאו בשנית והם בעלי רישיון נהיגה בתוקף, זכאים לעזרה ברכישת רכב אישי או לעזרה ברכישת רכב שיקומי לצורכי עבודה, בדרך של מענק והלוואה. 
  • אלמן, אלמנה והורים שכולים שאין להם רישיון נהיגה בתוקף זכאים לסיוע ברכישת רכב, אם הוכיחו שיש להם צורך ברכב בגלל מצב בריאותי, גיל מתקדם ונסיבות חברתיות, ושיש להם בן או בת בעלי רישיון נהיגה בתוקף, המתגוררים עמם או סמוך לביתם ומסוגלים, על פי חוות דעת עובד השיקום, להסיע את הזכאי בהתאם לצרכיו.
  • הסיוע ניתן לרכב ראשון והחלפתו פעם ב–5 שנים להורים שכולים, ופעם ב-4 שנים לאלמנות.
  • הסיוע לרכישת רכב לשימוש אישי לאלמנות והורים שכולים ניתן בדרך של מענק והלוואה.
  • הורה שכול ואלמן שלא נישא שמקור הכנסתם הוא מהוראת נהיגה או מנהיגת מונית זכאי לחידוש רכב לצורכי שיקום כלכלי ל-3 החלפות בלבד.
  • יתום (שביום התייתמותו עדיין לא מלאו לו 21 שנים), שביום הגשת הבקשה עדיין לא מלאו לו 30 שנים, יכול להיות זכאי לסיוע חד-פעמי ברכישת רכב לצורכי עבודה, בתנאי שברשותו רישיון נהיגה בר תוקף, ולא ניתן לו בעבר סיוע לשיקום, לרבות לימודים (רלוונטי לתושבי ישראל בלבד).
  • אלמן או אלמנה שברשותם רכב זכאים למענק שנתי למימון אגרת הרכב ולמענק שנתי כהשתתפות במימון דמי ביטוח הרכב. הסיוע מותנה בהצגת צילום תשלום אגרת הרכב מדי שנה.
    החל בינואר 2000 השתתפות המוסד לביטוח לאומי בתשלום אגרת רכב להורים שכולים תגולם בקצבה החודשית. 
  • הורים, אלמן או אלמנה ויתומים הלומדים נהיגה זכאים להשתתפות בדמי לימוד נהיגה בסכום קבוע.
ועדת שיקום תדון בכל בקשה ובקשה, ואם תחליט להיענות לה, תקבע את סכום הסיוע בהתאם להוראות ובכפוף לתקציב השנתי המאושר למטרה זו.
אין משלמים מענקים עבור אגרת רכב, ביטוח רכב ולימוד נהיגה רטרואקטיבית.