פטור מאגרת רישום ירושה


אלמן, אלמנה, יתומים והורים שכולים זכאים לפטור מלא מאגרת רישום ירושת נספה פעולות איבה. לשם קבלת האישור יש לפנות אל אגף נפגעי איבה במשרד הראשי.