פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת מקרקעין


אלמן, אלמנה, יתומים עד גיל 18 והורים שכולים  של נספה בפעולת איבה זכאים לפטור מלא מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל. לשם קבלת הפטור יש לפנות אל אגף נפגעי איבה במשרד הראשי.