תשלום בעבור עזרה בפעולות יום יום עקב מגבלה רפואית


אלמן, אלמנה והורים שכולים, שעקב מגבלה רפואית זקוקים לעזרה של אדם אחר בפעולות היום יום, יקבלו תוספת על תגמוליהם למימון חלקי של ההוצאות המיוחדות הקשורות במצבם. שיעור התשלום בעבור עזרת הזולת ייקבע על פי אישור רפואי ולפי הכנסות המשפחה ואפשרויות בני המשפחה לעזור להם.