תשלום למוסד רפואי או לבית אבות


אלמן, אלמנה והורים שכולים הזקוקים לאשפוז במוסד בשל מצבם הרפואי או שהם נכנסים לבית אבות - תמומן החזקתם במוסד או בבית האבות, חלקה או כולה, אבל הם לא יקבלו תגמולים. שיעור המימון ייקבע על פי הכנסתם ומצבם המשפחתי. אם הם נכנסים לבית אבות ונדרשים לשלם דמי כניסה, יקבלו השתתפות בשיעור שנקבע מעת לעת אך לא יותר מגובה דמי כניסה לאדם יחיד בחדר משותף עם דיירים אחרים, לפי תעריף של בית אבות של "משען", ובתנאי שבבית האבות שהם מבקשים להיכנס אליו קיימת מחלקה לתשושים ולסיעודיים.