הטבות מרשויות אחרות


​מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי זכאים להטבות והנחות במוסדות וארגונים כמו עירייה, חברת חשמל, רשות המים ועוד.

לרשותך מחשבון לבדיקת ההטבות המגיעות לך.