סיוע במימון דיור בשכירות פרטית


אלמן או אלמנה עם ילדים והורים שכולים שהם מחוסרי דיור, הפונים בבקשה להשתתפות במימון שכירות פרטית - יינתן להם הסיוע, כאמור, לתקופת השנה הראשונה שבסמוך לאסון, עם אפשרות הארכה לתקופה של שנה נוספת (שנה שנייה).

במהלך השנה השנייה שלאחר האסון, על הפונה להמציא תוכנית מעשית לפתרון מגורי קבע. בהעדר תוכנית למגורי קבע כאמור, לא יינתן סיוע נוסף במימון שכר דירה, מעבר לשנתיים שאושרו כמפורט לעיל.

המציא הפונה תוכנית קבע במהלך השנה השנייה והוא זקוק עד היכנסו לדירת הקבע להמשך מגורים בשכירות - יינתן לו סיוע במימון שכר דירה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת, ובסך הכול עד 3 (שלוש) שנים בלבד.

אלמן או אלמנה עם ילדים והורים שכולים המחליפים דירה בגלל צפיפות ביחס למספר הנפשות, מגורים בסטנדרט בנייה נמוך מהמקובל, סביבה לא מתאימה, בריאות, סיבה רגשית או משפחתית, וקיים פער בזמנים ממועד פינוי דירתם עד לקבלת הדירה החדשה, ובגלל הפער, כאמור, מבקשים סיוע זמני במימון שכר דירה - יינתן להם סיוע לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בלבד.