השתתפות בהקמת מצבה


הביטוח הלאומי משתתף בהקמת מצבה להורים שכולים ולאלמן/ה של מי שנספו בפעולות איבה.
למענק זכאי בן המשפחה הקרוב ביותר של ההורים השכולים או של האלמן/ה, או הזכאים עצמם, אם הקימו מצבה בעודם בחיים.
לקבלת ההחזר יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים, בצירוף קבלה.
סכום ההחזר המקסימלי: 4,562 ש"ח (נכון לינואר 2020).