השתתפות ברכישת חלקת קבר


אלמן או אלמנה והורים שכולים, המקבלים תגמולים והטבות, זכאים להשתתפות ברכישת חלקת קבר.
אם הזכאים לא קיבלו סיוע ברכישת חלקת קבר בעודם בחיים, יוכל לקבל את המענק אחד השארים שרכש חלקת קבר עבורם ביום קבורתם. לקבלת ההחזר יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים, בצירוף קבלה.
הסכום המקסימלי להחזר: 5,361 ש"ח (נכון לינואר 2020).