מענק לידה להורים שכולים


הורים שכולים שנולד/ה להם ילד/ה לאחר ששכלו את בנם/בתם, זכאים למענק לידה מיוחד. לקבלת המענק יש לפנות בצירוף תעודת לידה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.